Хто такий юрист?


Юрист - поняття широке. Юристом є і нотаріус, і прокурор, і адвокат у тому числі. Працювати юристом може особа, що отримала середньо-спеціальну або вищу освіту в області юриспруденції і правознавства. Робити юридичні послуги юрист може відразу після закінчення освітньої установи, не маючи при цьому ніякого досвіду роботи.

Хто такий адвокат?


Юрист може отримати статус адвоката, якщо у нього:

 • є повна вища юридична освіта вища;
 • володіє державною мовою;
 • є стаж роботи в галузі права не менше двох років;
 • склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом);
 • склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

До того ж не мають права претендувати на придбання статусу адвоката і здійснення адвокатської діяльності особи, що мають непогашену або незняту судимість за скоєння умисного злочину.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адвокатську діяльність і адвокатуру України" особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.

Діяльність адвоката регулюється також правилами адвокатської етики від 17.12.2012 . Діяльність юриста підкоряється загальним нормам цивільного права, але не ліцензується.

Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Критерії Адвокат Юрист
За правовим статусом Адвокат, крім того що є юристом, тобто крім диплому про вищу юридичну освіту, має ще й спеціальний законний статус, який надає йому ряд особливих прав, зокрема, особисто оформляти договірні відносини та одразу представляти інтереси клієнта в цивільному, адміністративному та кримінальному процесах, на власний "запит адвоката" отримувати необхідну для справи офіційну інформацію від різних державних органів та інших структур чи осіб, яку можуть використовувати в якості доказів; мати та використовувати за призначенням свою печатку, кутовий штамп, фірменні бланки. Юристом можє бути будь-який «фахівець у галузі права», який має диплом про вищу юридичну освіту та самостійно почав займатись наданням юридичних послуг.
На підставі чого здійснює свою діяльність Адвокат діє виключно на підставі «Свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю», що видається лише після обов’язкової багатомісячної практики та після складання окремого кваліфікованого іспиту згідно рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Теоретично юрист може діяти відразу після отримання диплому про вищу юридичну освіту і одразу вважати себе видатним, не пройшовши, виражаючись «медичною мовою» жодної «післядипломної інтернатури».
Набуття правового статуту представника Адвокат представляє інтереси довірителя на підставі: договору про надання правової допомоги; ордеру адвоката. Такі документи оформляються безпосередньо у адвоката без додаткових затрат часу та коштів Юрист представляє інтереси лише на підставі довіреності (фізичні особи), яку необхідно нотаріально посвідчувати лише у нотаріуса, тому витрачається додатковий час та кошти.
Закріплення прав та обов’язків Права та обов’язки адвоката закріплені у Конституції України, Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», нормах адвокатської етики, Кримінальному процесуальному кодексі України, тобто законодавчо врегульовані діяльність, права та обов’язки в рамках правового поля. Права та обов’язки юриста окремо законодавчо не закріплені, фактично наявні лише урізані права при представництві інтересів.
Контроль за здійсненням діяльності Діяльність адвоката контролюється державою через спеціальні дисциплінарні комісії, що є додатковим стимулом якості роботи. Діяльність юриста окремо не контролюється, що може створювати безвідповідальне поле для зловживань чи неякісної роботи.
Право одержувати інформацію Адвокат по закону має право та реальну можливість офіційно та в короткі терміни одержувати всю необхідну інформацію у будь-яких органах державної й місцевої влади, від інших організацій, з установи, підприємств, шляхом подання адвокатських запитів. Законодавчо не передбачено право юриста на одержування інформації, крім як у загальному порядку.
Участь в справах Адвокат має право приймати участь у всіх стадіях кримінального процесу, як то: досудового слідства та судового процесу, у всіх судах та на всіх рівнях судових інстанцій без виключення, а також при розгляді адміністративних правопорушень (як, наприклад, щодо водіїв за порушення ПДР чи після ДТП) тощо. Юрист не має права приймати участь: у кримінальних справах, як в ході досудового розслідування, так і під час суду або після засудження в якості захисника підозрюваних, обвинувачених, підсудних або засуджених, а також в якості осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності (як, наприклад, водії за порушення ПДР чи після ДТП) чи в якості представника потерпілих чи навіть свідків.
Забезпечення гарантій конфіденційності Адвокат має право (обов’язок) не розголошувати «адвокатську таємницю», навіть слідчим органам, працівникам поліції чи суду і будь-які посадові особи (в тому числі інших правоохоронних слідчих органів) - не мають права допитувати адвоката з цих питань. Юрист не має спеціального «адвокатського імунітету», на нього не поширюється поняття «адвокатська таємниця». Юрист жодною нормою закону не зобов’язаний зберігати в таємниці інформацію, отриману від клієнта.

Адвокат має набагато більше привілеїв і повноважень чим юрист. Професіоналізм і компетентність адвоката не повинна викликати сумнівів ні у клієнта, ні в суду. Бажання надати кваліфіковану юридичну допомогу в максимально короткий термін є невід'ємною частиною адвокатської етики Підводячи підсумок всьому вище сказаному - хороший адвокат повинен володіти такими якостями як: сумлінність, відповідальність, наполегливість чесність.

Згідно з українським законодавством захищати права громадян в кримінальному процесі має право ЛИШЕ АДВОКАТ! Професійна етика адвоката не дає йому розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від клієнта, навіть якщо відомо про розголошування цієї інформації іншою стороною. Бо порушення цих вимог може спричинити позбавлення його статусу адвоката.

Ключові моменти роботи адвоката:


 • Берегти адвокатську таємницю. (Ст.22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 • Адвокат має право направляти адвокатські запити.
 • Забороняється втручатися в адвокатську діяльність, вимагати у адвоката або його помічників інформацію, що є адвокатською таємницею.
 • Адвокати не можуть виступати і бути допитані як свідки.
 • Документи, пов'язані з виконанням адвокатського доручення, не підлягають догляду, вилученню або розголошуванню без згоди адвоката.
 • Адвокат несе дисциплінарну відповідальність за порушення ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Присяги адвоката України .
 • Адвокат зобов'язаний дотримуватись норм адвокатської етики.

Слід пам`ятати те, що будь-який адвокат може бути юристом, але не кожен юрист - адвокатом.


Перелік послуг Taleks

Компанія спеціалізується у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справах....

Ознайомитися